Yoshiaki Kaihatsu|Mole TV Echigo-Tsumari Art Triennale 2022

Yoshiaki Kaihatsu
Mole TV Echigo-Tsumari Art Triennale 2022
2022.11.6 (Sun) 13:00~13:55
YouTube Channel
Echigo-Tsumari Satoyama Museum of Contemporary Art, MonET, Niigata

Yoshiaki Kaihatsu Mole TV Echigo-Tsumari Art Triennale 2018, Niigata
Photo: Osamu Nakamura
Tags: