Noe Aoki, Yusuke Asai, Keisuke Tanaka, Naohiro Ukawa, Yukinori Yanagi, Kenji Yanobe, contact Gonzo | Setouchi Triennale 2019

Noe Aoki, Yusuke Asai, Keisuke Tanaka, Naohiro Ukawa, Yukinori Yanagi, Kenji Yanobe, contact Gonzo
Setouchi Triennale 2019
2019/04/26 (Fri) – 11/04 (Mon)
Inujima, Teshima, Takamatsu, Shodoshima and other, Kagawa

Tags: , , , , , ,