Pondparnasse (Yusuke Asai, Natsuki Takayama, Erina Matsui, Goro Murayama)|WACCA IKEBUKURO 7th Anniversary Event Gallery Show

Pondparnasse (Yusuke Asai, Natsuki Takayama, Erina Matsui, Goro Murayama)
WACCA IKEBUKURO 7th Anniversary Event Gallery Show
2021.11.20 (Sat) – 2022.1.10 (Mon)
WACCA IKEBUKURO, Tokyo

photo by Ayaka Endo
Tags: ,