Tiger Tateishi | SENSE OF HUMOR

Tiger Tateishi
SENSE OF HUMOR
2019.3.15 (Fri) – 6.30 (Sun)
21_21 DESIGN SIGHT, Tokyo

“SENSE OF HUMOR” Installation view, 21_21 DESIGN SIGHT, Tokyo,2019 Photo: Kaoru Suzuki
  

Tags: