Yoshiaki Kaihatsu|Echigo-Tsumari Art Triennale 2022 Mole TV

Yoshiaki Kaihatsu
Mole TV
Echigo-Tsumari Art Triennale 2022

On air :2022.8.7(Sun)、9.4(Sun)、10.2(Sun)、11.6(Sun) 13:00~13:55

Near Museum on Echigo-Tsumari, MonET, Niigata

Mole TV 2014 ©︎Yoshiaki Kaihatsu
Tags: