Yoshiaki Kaihatsu|Styrofoam Remains

Yoshiaki Kaihatsu
yorunoyo -YOKOHAMA CROSS NIGHT ILLUMINATION- “Styrofoam Remains”
2022.12.9 (Fri) – 2023.1.31 (Tue)
KITANAKA BRICK & WHITE, Kanagawa

Yoshiaki Kaihatsu Styrofoam Remains 2022 KITAKATA BRICK & WHITE ©BankART1929 photo:Tatsuhiko Nakagawa
Tags: